Do reklamacji nie potrzebujesz starych pudeł

Do reklamacji nie potrzebujesz starych pudeł

Chyba każdy z nas nieraz borykał się z tym samym problemem. Zakupiłem nowy telewizor, pralkę, lodówkę, Bóg wie co jeszcze i następuję odwieczne pytanie … co mam zrobić z ogromnym pudełkiem, które zostanie po rozpakowaniu wymarzonego sprzętu.

Założę się, że większość waszych piwnic i garaży jest masowo zawalona właśnie takimi pudłami. Nie wyrzucamy ich, ale dlaczego ? Ponieważ uważamy, że jeśli się coś zepsuję i trzeba będzie zareklamować to sprzedawca nie przyjmie zakupionego towaru bez oryginalnego pudełka. I tu popełniamy błąd.

Odmowa przyjęcia reklamacji przez sprzedawcę z powodu braku oryginalnego opakowania nie ma żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Poza nielicznymi kategoriami towarów, stosowanie tego typu klauzul w regulaminach sklepów jest niedozwolone.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapewnia, że sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji z powodu braku opakowania. Nie ma takich przepisów. Wręcz przeciwnie – prawo przewiduje, że “odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową nie można ograniczać ani wyłączać” (art. 11 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Na przykład żądając oryginalnego opakowania.

Często wymagany od nas – szczególnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej – obowiązek bezpiecznego zapakowania towaru nie oznacza bowiem wykorzystania do tego celu oryginalnego pudełka. Tego typu zapisy mają na celu zniechęcenie poszkodowanego klienta do dochodzenia swoich praw. Należy również zaznaczyć, iż zostały one wpisane do katalogu klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów.
Jeśli chodzi o sklepy stacjonarne, towar można reklamować bez jakiegokolwiek opakowania. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji z powodu braku kartonowego czy plastikowego pudła. Przedmiotem reklamacji jest bowiem wadliwy produkt, a nie jego opakowanie.

Warto pamiętać, że Sprzedawca za takie zachowanie może być wręcz ukarany grzywną. A klient może na niego złożyć skargę do Inspekcji Handlowej

6

You May Also Like