Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filia w Chełmie oferuje Państwu doradztwo prawne w zakresie sporządzania projektów umów.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, warto zwrócić się do adwokata w celu jej zaopiniowania, bądź też sporządzenia jej w całości, mając na względzie wyważenie interesów stron umowy.

Przykładowe umowy sporządzane albo opiniowane przez Kancelarię to:

 • umowa przedwstępna,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa o dożywocie,
 • umowa ugody,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowa spółki,
 • umowa najmu,
 • umowa kredytowa,
 • inne umowy nazwane i nienazwane.

Analiza dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy

Przed zawarciem finalnej umowy, w szczególności w przypadku transakcji o dużej wartości, np. dotyczących zakupu nieruchomości, warto na wstępie zbadać dokumenty dotyczące kupowanej rzeczy (nieruchomości) oraz zbadać jej stan prawny. Może zdarzyć się, że kupujący nie zdaje sobie sprawy ze szczegółowych kwestii prawnych, które mają decydujący wpływ na następstwa zawieranej umowy, np. istnienie zabezpieczenia wierzytelności wierzyciela sprzedającego w postaci hipoteki ustanowionej na kupowanej rzeczy, czy też niezgodność prezentowanego przez sprzedającego stanu prawnego nieruchomości z faktycznym stanem prawnym etc.

Analiza zapisów umowy

W sytuacji, gdy umowa jest sporządzona przez drugą stronę i przedstawiona do podpisu, przed jej zawarciem, oprócz dokładnego zapoznania się z jej treścią, warto pamiętać o zweryfikowaniu zapisów tej umowy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem. Pominięcie tego kroku może prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości, w tym to zawarcia umowy zawierającej zapisy nieważne. Warto skorzystać z pomocy adwokata i upewnić się, że umowa, pod którą składamy podpis jest ważna i nie zawiera niekorzystnych dla nas zapisów.