Skip to main content

Podróż samolotem może być ekscytującą przygodą, ale także źródłem stresu, zwłaszcza gdy twój bagaż zostaje zniszczony. Wiedza na temat odpowiedzialności linii lotniczych za uszkodzony bagaż oraz procedur związanych z ubieganiem się o odszkodowanie może znacznie złagodzić frustrację związaną z taką sytuacją. W niniejszym artykule omówimy prawa pasażerów w tym zakresie, jak zgłosić roszczenie oraz na co zwrócić uwagę podczas podróży, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Prawa Pasażerów i Odpowiedzialność Linii Lotniczych

Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zniszczony bagaż na mocy Konwencji Montrealskiej, która obowiązuje w większości krajów na świecie. Przewoźnicy mają obowiązek odpowiednio traktować bagaż pasażerów, a w przypadku jego zniszczenia są zobowiązani do wypłaty odszkodowania.

Co Obejmuje Odszkodowanie?

Odszkodowanie za zniszczony bagaż obejmuje:

 • Koszty naprawy uszkodzonego bagażu.
 • Koszty zakupu nowego bagażu, jeśli naprawa nie jest możliwa.
 • Odszkodowanie za zniszczone przedmioty znajdujące się w bagażu.

Jak Zgłosić Roszczenie za Zniszczony Bagaż?

 1. Zgłoś problem na lotnisku: Po zauważeniu uszkodzenia bagażu natychmiast zgłoś to w punkcie obsługi bagażu (baggage claim office) na lotnisku. Upewnij się, że otrzymałeś raport o uszkodzeniu bagażu (Property Irregularity Report – PIR).
 2. Zachowaj dowody: Zrób zdjęcia uszkodzeń i zachowaj wszystkie dokumenty, takie jak karty pokładowe, bilety, paragony za zakup bagażu lub naprawy.
 3. Skontaktuj się z linią lotniczą: Prześlij formalne roszczenie do linii lotniczej w ciągu 7 dni od odbioru bagażu. W liście lub e-mailu opisz dokładnie uszkodzenia, załącz zdjęcia oraz kopie raportu PIR i innych dokumentów.
 4. Oczekuj odpowiedzi: Linie lotnicze mają określony czas na odpowiedź i rozwiązanie problemu. Jeśli przewoźnik nie reaguje lub odmawia wypłaty odszkodowania, możesz złożyć skargę do krajowego organu regulacyjnego odpowiedzialnego za transport lotniczy.

Wysokość Odszkodowania

Zgodnie z Konwencją Montrealską, maksymalne odszkodowanie za zniszczony bagaż wynosi około 1,131 SDR (Special Drawing Rights), co odpowiada około 1,300 – 1,400 euro (kwota ta może ulegać zmianie w zależności od kursu walut). Dokładna kwota zależy od wartości zniszczonych przedmiotów i kosztów naprawy bagażu.

Przykłady Niezbędnych Dowodów

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie odszkodowania, warto zgromadzić jak najwięcej dowodów. Oto kilka przykładów:

 • Zdjęcia bagażu przed podróżą: Mogą one służyć jako dowód stanu bagażu przed jego uszkodzeniem.
 • Paragony i faktury: Potwierdzające wartość uszkodzonych przedmiotów i koszty ich zakupu.
 • Raport PIR: Dokument wydany przez lotnisko potwierdzający zgłoszenie uszkodzenia.

Prewencja i Ochrona Bagażu

Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia bagażu, warto zastosować kilka środków ostrożności:

 • Pakowanie delikatnych przedmiotów: Starannie zapakuj delikatne rzeczy w bagażu podręcznym lub zabezpiecz je dodatkowo w bagażu rejestrowanym.
 • Używanie solidnego bagażu: Wybieraj walizki wykonane z wytrzymałych materiałów.
 • Etykietowanie bagażu: Oznacz bagaż etykietą z danymi kontaktowymi, co może ułatwić jego identyfikację w przypadku problemów.

Podsumowanie

Uszkodzenie bagażu podczas podróży lotniczej jest nieprzyjemnym doświadczeniem, ale znajomość swoich praw i procedur zgłaszania roszczeń może znacznie ułatwić radzenie sobie z taką sytuacją. Pamiętaj o zgłaszaniu problemu na lotnisku, zbieraniu niezbędnych dowodów i skontaktowaniu się z linią lotniczą w odpowiednim terminie. Dzięki tym krokom możesz skutecznie dochodzić odszkodowania i zminimalizować negatywne skutki związane z uszkodzonym bagażem.