Przekształcanie spółki

Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filia w Chełmie świadczy kompleksowe usługi doradztwa i pomocy prawnej związane ze zamianą formy prawnej działalności przedsiębiorstw oraz restrukturyzacją i przekształceniem spółek na terenie całej Polski, w tym szczególności na terenie województwa lubelskiego.

Przekształcenie spółki co do zasady  polega na zmianie jej formy prawnej. W tym miejscu należy podkreślić, że przekształceniu podlegają w zasadzie wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego – zarówno osobowe jak i kapitałowe. Najczęściej możemy się spotkać z trzema rodzajami  przekształceń spółek.  Całą procedurę przekształcenia spółek oraz tryb  regulują przepisu Kodeksu Spółek Handlowych.

Tryb i procedura przekształcania spółki

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w przypadku przekształcenia spółki jest  przygotowanie planu przekształcenia w formie pisemnej dla celów dowodowych zawierającego między innymi bilans majątku spółki. Następnie plan przekształcenia badany jest przez biegłego rewidenta , który  powołany jest przez sąd rejestrowy. Wymagane jest także podjęcie stosownej uchwały przez zarząd lub wspólników spółki a następnie złożenie oświadczeń woli przez wspólników co do ich udziału w przyszłej spółce przekształconej. Następny krok jaki należy wykonać, to powołanie organów spółki i ich członków. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymogów zawiera się umowę spółki albo sporządza jej statut. Finalnie pozostają czynności podobne do rejestracji nowej spółki, to jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i ogłoszenie przekształcenia spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warto podkreślić iż zgodnie  przepisami oraz tak zwaną zasadą kontynuacji, spółka przekształcona (nowa) przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia swojej poprzedniczki. Tu możemy przykładowo wskazać na przykład zezwolenia oraz licencje. Pozwala to na zaoszczędzenie cennego czasu przedsiębiorcy.  Zmianie nie ulegają również numery NIP oraz REGON.

W przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu spółki warto skorzystać z fachowej pomocy doświadczonego prawnika. Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego świadczy kompleksowe usługi z zakresu przekształcenia spółek. Zakres pomocy obejmuje wszystkie czynności od przygotowania planów, zebrania odpowiednich dokumentów po sporządzenie umowy lub statutu i wpis spółki we właściwych rejestrach.