Prawo spadkowe

Czym jest prawo spadkowe ?

Prawo spadkowe jest to gałąź prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela (spadkodawcy). Dział odnoszący się do prawa spadkowego określa zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jego istotną częścią jest instytucja dziedziczenia.

Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Od wielu lat skutecznie prowadzimy sprawy spadkowe obywateli polskich, w tym także przebywających za granicą, oraz cudzoziemców. Kancelaria zajmuje się także kwestiami związanymi ze zgłoszeniem nabycia spadku i reprezentacją Klienta we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Czym jest dziedziczenie praw po osobie zmarłej ?

Jedną z najważniejszych instytucji prawa spadkowego jest dziedziczenie. W prawie polskim wyróżniamy dwa rodzaje dziedziczenia :

 1. dziedziczenie ustawowe
 2. dziedziczenie testamentowe

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Kancelaria może kompleksowo przeprowadzić proces dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego. Jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkie potrzebne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku, a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. Ponadto wspieramy naszych klientów w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego:

 • udzielamy kompleksowych porad prawnych,
 • sporządzamy wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądem,
 • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • doradzamy w sprawie podatku od spadków o dokonujemy zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym,
 • przeprowadzamy pozasądowy dział spadku pomiędzy spadkobiercami,
 • sporządzamy pozwy i inne pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych, których dotyczą sprawy spadkowe,
 • sporządzamy apelacje od orzeczeń sądów I instancji i reprezentujemy strony w postępowaniach odwoławczych,

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i z sukcesem prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, w tym w następującym zakresie:

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie procesowym:

 • o zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • unieważnienie testamentu,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • zobowiązanie do wykonania zapisu,
 • zobowiązanie do wykonania polecenia,
 • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
 • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.