Pomoc frankowiczom

Skuteczny zwrot pieniędzy od banków z tytułu niekorzystnie zawartej umowy kredytowej to podstawowe założenia podczas świadczenia pomocy prawnej frankowiczom. Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie posiada w swojej ofercie pomoc osobom, które zawarły z bankiem niekorzystne umowy kredytowe w obcej walucie.

Kredyt we frankach, unieważnienie umowy

Decydując na złożenie pozwu przeciwko bankowi mamy możliwość żądania „odfrankowienia” zawartego kredytu walutowego, bądź też unieważnienie zawartej umowy kredytowej. Pozwala to kredytobiorcy na spłatę zaciągniętego kredytu w złotówkach, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. Skutkiem tego kredytobiorca otrzymuje kredyt złotowy z korzystnym oprocentowaniem dla waluty w której został udzielony kredytu. Bank w takiej sytuacji zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat kredytowych i obniżenia rat kredytowych na przyszłość.

Oferta kancelarii w sprawach frankowych

  1. Analiza umowy kredytowej. Na tym etapie sprawdzamy zgodność umowy kredytowej z przepisami Kodeksu Cywilnego. Umowy przedstawiane konsumentom przez banki naruszały zwykle 385 1 §3 KC, gdyż były one narzucane jednostronnie – Klienci z reguły nie mieli żadnego realnego wpływu na kształt umowy kredytowej. Większość umów kredytów waloryzowanych do walut to umowy tzw. nienazwane. Nie spełniają one przepisów dla umów kredytowych, zawartych w Kodeksie Cywilnym, czy prawie bankowym. Często jednak naruszają  one przepisy prawa cywilnego, bankowego i dewizowego.
  2. Kolejnym krokiem jest wyliczenie kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu
  3. Proponujemy rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu, tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR.
  4. Doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu o 50%-70%, w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych.
  5. Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy. Umowy kredytów waloryzowanych do walut proponowane przez banki najczęściej zawierały tzw. klauzule abuzywne, czyli zapisy niezgodne z prawem unijnym i polskim. Stanowiły one m.in. o korzystnym dla banków doborze kursów waluty do naliczania wysokości wypłaty kredytu oraz spłaty rat kredytu, jak i o nieprecyzyjnych zasadach modyfikacji umowy, oraz o niekorzystnym obciążeniu Klientów ubezpieczeniem niskiego wkładu.