Prawo pracy

Ze względu na szczególną specyfikę zagadnień, które prawo to reguluje, dotyka ono bezpośrednio niemal każdego z nas. Gdy mają Państwo problem z interpretacją przepisów prawa pracy serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią adwokacką adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filią w Chełmie.

Udzielana przez Kancelarię pomoc prawna w zakresie spraw prawa pracy polega między innymi na :

  • Udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa pracy
  • Sporządzaniu projektów pism i umów
  • Reprezentowanie klienta przed sądem

Adwokat Łukasz Szyszkowski oferuję również kompleksową pomoc prawną w zakresie opiniowania umów o pracę, przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, regulaminy pracy, a także umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, umowy zlecenia). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie, jaką jest prawo pracy, mogę reprezentować zarówno pracodawcę, jak i pracownika w takich sprawach, jak:

  • spory pracownicze związane z finansami w ramach stosunku pracy
  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. sprawy o rozwiązanie umowy o pracę, klauzule poufności, klauzule zakazu konkurencji),
  • spory oraz sprawy wiążące się z czasem pracy (dyżury lekarskie, delegacje, nadgodziny i ich rozliczanie),
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy. ( patrz: zakładka odszkodowania)

Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców i firm działających na terenie województwa lubelskiego.