Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filia w Chełmie zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Obsługa prawna Klientów biznesowych kancelarii dotyczy także ich reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Obok stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, kancelaria udziela również jednorazowych porad firmom, które ze względu na zawiłość sprawy chcą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej.

W zakresie stałej współpracy Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Szyszkowskiego świadczy usługi w formach i na zasadach dostosowanych do określonej charakterystyki Klienta oraz jego indywidualnego zapotrzebowania.

Proponujemy przy tym ryczałtową lub godzinową formę dla rozliczenia wynagradzania pracy adwokata.  W kontaktach z podmiotami gospodarczymi zapewniam pełną dyspozycyjność i stałą dostępność do świadczonych usług, w tym, obecność adwokata w siedzibie obsługiwanego podmiotu.

Będziemy dumni z możliwości powitania Państwa w gronie podmiotów z nami współpracujących.

W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Oferta Kancelarii obejmuje m.in.:

 • udzielanie jednorazowych porad prawnych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy
 • sporządzanie pism procesowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 • udzielanie informacji prawnych o planowanych nowelizacjach i zmianach w przepisach prawa
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed sądami, organami administracji, a także występowanie przed organami egzekucyjnymi,
 • szeroko rozumiane prowadzenie spraw pracowniczych,

Ponadto reprezentując spółki prawa handlowego Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie świadczy usługi polegające na:

 1. zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 2. zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,
 3. rozwiązywaniu i likwidacji spółek
 4. przekształceniach i podziałach spółek,
 5. analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych

Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy zlecenia, którą Kancelaria zawiera z przedsiębiorcą. Treść umowy jest zawsze indywidualnie omawiana. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia klientowi komfortowe warunki współpracy z adwokatem i możliwość skorzystania z jego pomocy  w każdym czasie.