Skip to main content

Posiadanie marihuany jest jednym z najczęściej spotykanych przestępstw związanych z narkotykami w Polsce. Chociaż społeczne podejście do marihuany staje się coraz bardziej liberalne, polskie prawo wciąż przewiduje surowe kary za jej posiadanie. Jak więc skutecznie bronić się w takich sprawach? W tym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty i strategie obrony w sprawach o posiadanie marihuany w Polsce.

1. Zrozumienie Przepisów Prawnych

Polskie prawo jasno określa, że posiadanie nawet niewielkich ilości marihuany jest nielegalne. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje kary za posiadanie narkotyków, w tym marihuany, które mogą obejmować grzywny, a nawet karę pozbawienia wolności. Ważne jest jednak, aby znać dokładnie te przepisy oraz ich interpretacje, ponieważ mogą one różnić się w zależności od ilości posiadanej substancji oraz okoliczności zdarzenia.

2. Legalność Przeszukania i Dowodów

Jednym z kluczowych elementów obrony jest sprawdzenie, czy przeszukanie, które doprowadziło do znalezienia marihuany, zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Policja musi przestrzegać określonych procedur, a wszelkie naruszenia mogą skutkować wykluczeniem dowodów z postępowania. Jeśli przeszukanie było przeprowadzone bez odpowiedniego nakazu lub w sposób naruszający prawa oskarżonego, można argumentować, że dowody zdobyte w ten sposób są niedopuszczalne.

3. Posiadanie na Własny Użytek

Polskie prawo przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkich ilości marihuany na własny użytek. Sąd może wziąć pod uwagę ilość posiadanej marihuany oraz inne okoliczności, aby ocenić, czy oskarżony miał zamiar używać jej osobiście, a nie handlować. Obrona może polegać na udowodnieniu, że posiadana ilość była przeznaczona wyłącznie na własny użytek, co może prowadzić do łagodniejszej kary lub umorzenia postępowania.

4. Dowody na Brak Wiedzy

W niektórych przypadkach obrona może opierać się na braku świadomości posiadania marihuany. Jeśli oskarżony nie wiedział, że substancje znajdowały się w jego posiadaniu (np. zostały podrzucone przez kogoś innego), może to stanowić podstawę do uniewinnienia. Kluczowe w takim przypadku jest przedstawienie wiarygodnych dowodów, które potwierdzą brak wiedzy i intencji oskarżonego.

5. Ekspertyzy i Świadkowie

Obrona może również polegać na powołaniu biegłych, którzy przeprowadzą analizę znalezionych substancji oraz okoliczności ich posiadania. Świadkowie, którzy mogą potwierdzić wersję wydarzeń oskarżonego, także mogą odegrać kluczową rolę w procesie. Eksperci mogą dostarczyć technicznych dowodów, które wskażą na niespójności w zarzutach prokuratury.

6. Alternatywne Środki Zaradcze

W niektórych przypadkach warto rozważyć alternatywne środki zaradcze. Polskie prawo przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkich ilości marihuany na własny użytek. Warunkowe umorzenie postępowania może być korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które wcześniej nie były karane i wykazują chęć poprawy.

7. Wsparcie Prawnika

Profesjonalne wsparcie prawnika specjalizującego się w sprawach narkotykowych jest nieocenione. Doświadczony adwokat może skutecznie przeanalizować sprawę, zidentyfikować luki w dowodach prokuratury i zaproponować najlepszą strategię obrony. Jedną ze specjalizacji Kancelarii Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie jest obrona w sprawach o posiadanie narkotyków. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Istotne jest aby tuż po zatrzymaniu skontaktować się z naszą kancelarią celem ustalenia dalszej strategii procesowej.

Podsumowanie

Obrona w sprawach o posiadanie marihuany wymaga dokładnej analizy okoliczności sprawy i zastosowania odpowiednich strategii prawnych. Kluczowe jest zrozumienie przepisów, sprawdzenie legalności przeszukania i dowodów oraz wykorzystanie wszelkich dostępnych środków obrony. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który będzie w stanie skutecznie reprezentować oskarżonego i dążyć do najkorzystniejszego dla niego rozwiązania. Pamiętajmy, że każda sprawa jest inna, a odpowiednie przygotowanie i strategia mogą znacząco wpłynąć na wynik postępowania.