Odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasz Szyszkowskiego posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu na rzecz swoich klientów odszkodowań i zadośćuczynień. W zakresie spraw odszkodowawczych kancelaria poszczycić się może wieloma sukcesami. Prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:

 

Wypadki Komunikacyjne

  • dochodzenie roszczeń z AC, OC sprawcy wypadku komunikacyjnego
  • dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu powstałych szkód materialnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, kosztów pogrzebu, leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.
  • dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej
  • dochodzenie rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
  • dochodzenie roszczeń dla najbliższych członków rodziny zmarłego.

 

Błędy w sztuce lekarskiej

Odszkodowania za błędy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne. Kancelaria adwokata Łukasza Szyszkowskiego reprezentuję klientów przed okręgowym sądem lekarskim. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, komplikacje powstałe w skutek błędu personelu medycznego), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i doznane krzywdy, renty.

 

Wypadki przy pracy

Odszkodowania za wypadki w pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca. Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia), śmierć (zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej rodziny), utracone dochody i koszty przygotowania do innego zawodu. Renty za utratę zdolności do pracy.

 

Odszkodowania w wyniku szkód rolniczych

Zapraszam do kontaktu z kancelarią adwokacką adw. Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie oraz filią w Chełmie