Jedną ze specjalizacji kancelarii adwokackiej adwokata Łukasza Szyszkowskiego jest prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej. Pomagamy artystom, twórcom. przedsiębiorcom, którzy w praktyce eksploatują utwory chronione prawami autorskimi lub własności intelektualnej, a także nabywcom chronionych utworów.

Zgodnie z ustawą prawo autorskie, utwór to każdy przejaw działalności twórczej człowieka o indywidualnym charakterze, ustalony w jakimkolwiek charakterze, bez względu na wartość, przeznaczenie i sposób ustalenia. Prawa pokrewne to prawa, które chronią interesu podmiotów, dzięki którym utwory są rozpowszechniane np. producentów czy wydawców. Każdemu twórcy przysługują prawa autorskie osobiste, które są nieograniczone w czasie i niezbywalne, tj. prawo do pierwszego rozpowszechnienia utworu czy do zachowania jego integralności oraz prawa autorskie majątkowe, czyli przywilej twórcy do rozpowszechniania oraz korzystania z utworu, a także do czerpania z niego zysków.

Pomoc, jaką oferuje kancelaria w zakresie prawa autorskiego, obejmuje:

  • tworzenie umów przekazujących prawa autorskie majątkowe
  • reprezentacja naszych klientów w sporach dotyczących naruszenia praw osobistych i majątkowych
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • pomoc prawna w zakresie ochrony znaków towarowych zarejestrowanych i powszechnie znanych
  • tworzenie umów o przeniesienie patentu
  • ochrona wzorów przemysłowych i użytkowych
  • ochrona oznaczeń geograficznych produktu
  • naruszenia oznaczeń
  • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • roszczeń z zakresu deliktów nieuczciwej konkurencji

 

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób indywidualnych.