Prawo rodzinne

Jedną z dominujących specjalizacji kancelarii adwokackiej adwokata Łukasza Szyszkowskiego jest prawo rodzinne. Kancelaria zapewnia kompleksowy zakres usług w tym porady oraz pomoc prawną w zakresie tematyki rodzinnej, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych: rozwodowych, o alimenty czy też związanych z władzą rodzicielską. Zapewniamy  wsparcie merytoryczne oraz pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Zakres pomocy prawnej

Katalog spraw prowadzonych przez kancelarię adwokata Łukasza Szyszkowskiego jest obszerny. Obejmuje zarówno sprawy o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, jak również sprawy o rozwód, separację czy ustalenie pochodzenia dziecka. Pomagamy w trakcie sporów o świadczenia rodzinne i zapewniamy pomoc prawną podczas spraw o ustalenie pochodzenia dziecka.

Indywidualne podejście do każdego klienta

Prawo rodzinne wymaga ogromnej delikatności i zrozumienia potrzeb klienta. Każda sprawa poprzedzona jest dokładną analizą stanu faktycznego oraz wynikających z niego konsekwencji.

Prowadzimy sprawy rozwodowe, o ustalenie ojcostwa, itp.

Specjalizujemy się także w sprawach rozwodowych. Pomagamy w trakcie postępowania związanego z orzekaniem o winie czy też separacji. Zapewniamy także fachową pomoc na każdym etapie spraw o rozwód – obok bieżącego doradztwa prawnego, pomagamy też przy tworzeniu pism oraz reprezentujemy naszych klientów w sądzie.

W obrębie prawa rodzinnego kancelaria  adwokata Łukasza Szyszkowskiego oferuję pomoc we wszystkich rodzajach spraw rozpoznawanych przez sądy rodzinne:

 • sprawy o rozwód i separację
 • powództwa o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa)
 • powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego)
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu (zamieszkania dziecka)
 • sprawy związane z kontaktami z małoletnimi dziećmi (ustalenie kontaktów, zmiany postanowień ustalających kontakty, egzekucja kontaktów)
 • sprawy o zmianę wyroków i postanowień z zakresu prawa rodzinnego (w tym wyroków rozwodowych)
 • sprawy o przysposobienie (także rozwiązanie przysposobienia)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
 • sprawy o ustanowienie opieki i kurateli
 • zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku