Windykacja należności

Kancelaria Adwokata Łukasza Szyszkowskiego w Lublinie pragnie Państwu zaoferować w pełni profesjonalną i skuteczną pomoc prawną w zakresie windykacji należności. Windykacja długów prowadzona przez Kancelarię Adwokacką ma na celu pomoc wszystkim tym wierzycielom, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wymagalne wierzytelności.

Oferta Kancelarii w zakresie windykacji długów jest kierowana zarówno do tych, którzy mają już za sobą już pierwszy etap i uzyskali nakaz zapłaty, ale także do tych, których postępowanie o  odzyskanie należności dopiero się rozpoczyna.

Nasze działanie obejmuje windykację przedsądową w ramach której m.in.: staramy się monitorować kwestię spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika, badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika, przesyłamy monity do dłużnika wzywające go do spłaty należności, staramy się badać stan majątku dłużnika, aby zapobiec czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli. W celu przeprowadzenia działań windykacyjnych Kancelaria służy pomocą w szczególności w zakresie:

  • sporządzania dokładnych monitów windykacyjnych i wezwań do zapłaty,
  • sporządzania pozwów w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
  • prowadzenia postępowania klauzulowego
  • przeprowadzenia czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika przy współpracy w komornikiem

Kancelaria w czasie swej działalności prowadziła wiele postępowań sądowych i egzekucyjnych, w większości zakończonych wyegzekwowaniem kwot na rzecz wierzycieli. Poprzez stałą współpracę w wybranymi komornikami (szczególnie po ostatniej nowelizacji przepisów postępowania cywilnego i zyskania nowych kompetencji przez komorników ) wierzyciele na rzecz których działa kancelaria mogą szybciej odzyskać swoje wymagane długi.

Współpraca z kancelarią w zakresie windykacji należności daje klientowi możliwość kompleksowej obsługi w tym zakresie, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz ograniczenie działań windykacyjnych do kontroli aktualnego stanu toczącego się postępowania, o którym jest na bieżąco informowany.