Zachowek nie może być kosztem

Zachowek nie może być kosztem

Osoba sprzedająca spadkowe mieszkanie może odliczyć od przychodu tylko spłaty na rzecz krewnych. Nie odliczy za to kwoty zachowku.
Proponuję się zapoznać z ciekawą interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach który rozstrzygnął , które spłaty mogą być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w wyniku dziedziczenia po rodzicach i bracie nabył większościowy udział w mieszkaniu. W 2014 r. nastąpił dział spadku, w wyniku którego mężczyzna został wyłącznym właścicielem lokalu. Sąd nakazał mu jednocześnie spłatę na rzecz bratanic po 28 tys. zł.
Wnioskodawca sprzedał mieszkanie w 2014 r. Niedługo potem dzieci bratanic wystąpiły do niego z żądaniem zapłaty 24 tys. zł zachowku po ojcu mężczyzny. Ten zapytał, czy kwota spłaty na rzecz bratanic oraz zachowek dla ich dzieci może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu.
Dyrektor IS przypomniał, dochód ze zbycia lokalu podlega 19 proc. PIT, jeśli sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat od nabycia. Odliczeniu podlegają nakłady na nieruchomość zwiększające jej wartość oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn.

Przypomniał też, że zachowek to wynikające z przepisów kodeksu cywilnego zobowiązanie spadkobiercy wobec osoby niewskazanej w testamencie, ale mającej prawo do spadku z mocy ustawy. Uprawniony do zachowku otrzymuje połowę kwoty, która przypadałby mu, gdyby dziedziczył z ustawy.
Dyrektor IS stwierdził na tej podstawie, że kosztem uzyskania przychodów mogą być spłaty na rzecz bratanic wnioskodawcy, gdyż stanowią one cenę nabycia udziałów w lokalu. Inaczej natomiast traktuje się kwotę zachowku, którego nie można zaliczyć do kosztów, gdyż nie jest to nakład na lokal ani koszt nabycia nieruchomości. Konieczność zapłaty zachowku stanowi osobiste zobowiązanie podatnika wobec jego krewnych.
Nr interpretacji: IBPBII/2/4511 -210/15/ŁCz

1

You May Also Like