Skip to main content

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 26 października 2017 r. (I C 914/15) oraz Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydz. Cywilny z dnia 23 października 2018 r. (I ACa 125/18) – które rozpatrywały pozew o uznanie praw autorskich packshotów – tego typu zdjęcia produktowe mają charakter rejestracyjny. Uznano, że packshoty w badanej sprawie nie mają znamion dzieła, to znaczy fotograf nie nadał im indywidualnych cech twórczych, a jedynie starał się jak najwierniej odwzorować wygląd przedmiotów. W związku z czym paskshotów nie chronią prawa autorskie.

Czym są packshoty ?

Packshot (słowo pochodzenia angielskiego, w liczbie mnogiej packshots), to fotografia reklamowa, która ukazuje produkt na białym, jednolitym tle. Stanowi wierne, precyzyjne zdjęcie produktu, pokazujące go w całości.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego możemy się dowiedzieć, że „ fotografię , aby mogła być uznana za utwór podlegający ochronie, o którą w rozstrzyganej sprawie ubiegał się powód, musi cechować inwencja twórcza autora, wynikająca z jego samodzielności artystycznej. Wskazane elementy konstrukcyjne fotografii jako utworu wykluczają z tej kategorii takie zdjęcia , które maja charakter „ rejestracyjny „ powstające po to , aby oddać cechy obiektu , który w ten sposób zostaje w sposób jak najbardziej wierny odzwierciedlony , bez nadawania mu cech osobistych pochodzących od autora zdjęcia. Charakter tych fotografii jako produktowych typu „ packshot” powodował , że przejawów działalności twórczej powoda nie można zasadnie powiązać ani z przyjętą kompozycją ani oświetleniem , decyzją co do czasu fotografowania czy też ze sposobem obróbki zdjęć po ich powstaniu.”

W tym miejscu należy podkreślić, że powoli tworzy się niekorzystna dla twórców (fotografów) linia orzecznicza, która odmawia ich dziełom ochrony prawnej i możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania w przypadku powielania fotografii bez ich zgody.