Skip to main content
Prawo handlowe

Zmiany w kluczowych ustawach związane RODO od 4 maja 2019 r.

Autor 6 maja 201915 maja, 2024No Comments

W sobotę , 4 maja weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji akt liczy 176 artykułów i zmienia 168 ustaw.

Z ważnych zmian należy wspomnieć o tym, że za sprawą dodania do ustawy o prawach konsumentów art. 4a – od 4 maja firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i nie mają obrotu większego niż 2 mln euro netto rocznie (ok. 8,6 mln zł) nie będą musiały bezpośrednio informować każdego, że przetwarzają jego dane osobowe. Wystarczy, że informację o tym jak długo przetwarzają dane, na jakiej podstawie prawnej, itp. wywieszą w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnią na swojej stronie internetowej.

Taka zmiana pozwoli na przedsiębiorcy na wybór formy spełnienia obowiązku informacyjnego. Firmy Będą mogły zdecydować, czy zgodnie z RODO spełnić go aktywnie, np. na odwrocie faktury, wysyłając maila zawierającego niezbędne informacje lub odesłanie do polityki prywatności, czy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta na przykład wywiesić informację w widocznym miejscu w lokalu lub udostępnić je na stronie www przedsiębiorcy.

Od 4 maja zmienia się też ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą muszą przestrzegać wszystkie portale internetowe i będzie bardziej rygorystyczna niż RODO. Przykładowo możemy wskazać, że aby wyświetlić użytkownikowi poczty internetowej czy odbiorcy newslettera dedykowaną reklamę na podstawie jego zachowań w sieci, będą musiały mieć jego zgodę. Art. 18 ust. 1-2 określa katalog danych niezbędnych do realizacji usługi, choć w konkretnym stanie faktycznym przetwarzanie, np. numeru PESEL może naruszać zasadę minimalizacji zbierania danych osobowych.

Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy

Zmiany dotknęły również Kodeks Pracy. Po nowelizacji art. 22 ¹ § 1 Kodeksu pracy pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Ww. przepis nie przewiduje już podawania przez kandydata do pracy imion rodziców oraz danych dotyczących adresu zamieszkania (chyba, że kandydat poda go dobrowolnie jako dane kontaktowe).

Z kolei dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydat podaje tylko, jeśli niezbędne jest to do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.