Skip to main content
Prawo cywilne

Zmiany w Kodeksie Cywilnym dotyczące odsetek

Autor 15 lutego 201915 maja, 2024No Comments

15 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego

Zakaz pobierania odsetek od odsetek 15 lutego 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego a dokładnie art. 482 § 2, która znosi wyjątek od zakazu pobierania odsetek od odsetek ( tzw. anatocyzmu) w przypadku pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Anatocyzm oznacza pobieranie odsetek od zaległych odsetek. Wedle obecnego brzmienia przepisów dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela może zostać niejako ukarany w ten sposób, że od zaległych odsetek zostają naliczane dodatkowe odsetki. Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie.

Od zakazu anatocyzmu istniały do dziś 3 wyjątki. Jednym z takich wyjątków była sytuacja kiedy pożyczki długoterminowej udzielała instytucja kredytowa.

Co się zmieni ?

Przygotowana nowelizacja kodeksu cywilnego obejmuje skreślenie art. 482 par. 2 k.c. W skrócie znaczy to tyle, że banki nie mogą naliczać odsetek od zaległych odsetek. To zmiana ważna dla wszystkich kredytobiorców. Zgodnie z przyjętymi przepisami do odsetek należnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.