Kategoria: Prawo pracy

Chciałem się z państwem podzielić informacjami na temat ustawy która obowiązuję od niedawna (25 listopada 2018 r.) a dotyczy sukcesji firmy. Jednocześnie chciałbym zachęcić wszystkich przedsiębiorców by powołali zarządców sukcesyjnych swoich firm i wpisywali ich online do CEIDG. Ale od początku… Co to jest w ogóle sukcesja firmy i czego dotyczy nowa ustawa. Otóż jeśli firma wpisana do CEIDG będzie miała zarządcę sukcesyjnego, to po śmierci jej właściciela w mocy pozostaną umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia, pozwolenia czy koncesje związane z jego przedsiębiorstwem. Przez okres sprawowania zarządu sukcesyjnego będzie można też posługiwać się nazwą firmy, NIP-em i firmowym kontem zmarłego przedsiębiorcy. 
Problem jest o tyle istotny, że dotychczas, wraz ze śmiercią właściciela firmy zarejestrowanej w CEIDG, jego sukcesorzy nie mogli płynnie kontynuować prowadzenia biznesu. Często oznaczało to duże problemy w funkcjonowaniu takiej firmy a w najgorszym przypadku koniec takiej firmy. Przejąć można było tylko majątek zmarłego, a nie nazwę przedsiębiorstwa, NIP czy uzyskane decyzje administracyjne, m.in. zezwolenia czy koncesje – Często zdarzało się, że kontynuowanie rodzinnej działalności np. po swoim ojcu stawało się nie możliwe właśnie na skutek tego, ze określona koncesja dotyczyła konkretnej osoby. 
Śmierć przedsiębiorcy powodowała też wygaśnięcie kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie. 
Dzięki nowej ustawie, przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Wystarczające jest powołanie zarządcy na piśmie i jego pisemna zgoda oraz zgłoszenie zarządcy do CEIDG przez właściciela przedsiębiorstwa. Zarządcą może zostać prokurent, włączony w zarządzanie przedsiębiorstwem jeszcze za życia przedsiębiorcy.
Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie dwa lata od dnia śmierci właściciela. Jest to czas na załatwienie formalności spadkowych i podjęcie decyzji czy, a jeśli tak, to w jakiej formie prawnej, przedsiębiorstwo będzie działać dalej. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd sukcesyjny wygaśnie z momentem podziału między spadkobierców majątku pozostawionego przez zmarłego przedsiębiorcę.
Jak widać rozwiązania nowej ustawy są bardzo praktyczne i należy mieć na nadzieję, że pozwolą na kontynuację wielu rodzinnych biznesów.

1